Om selskapet

Porteføljen

Eierne og styret

Kontakt

Untitled Document

Om selskapet:

KapNord Fond AS er et investeringsselskap med en kapitalbase på 255 millioner kroner. Selskapet ble etablert sommeren 2006 og vil ha en levetid fram mot 2021. Selskapet kan investere i små og mellomstore bedrifter. Investeringsområdet er begrenset til Nord-Norge. Fondet er nå lukket for investeringer i nye selskaper.

KapNord Fond AS følger de etiske retningslinjer utarbeidet for medlemmer av Norsk Venturekapitalforening (Les her: ).

KapNord Fond AS har eier- og ledelsesprinsipper i tråd med anbefalingene til ”Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES), avgitt 8. desember 2005”. Fondets praksis i forhold til disse anbefalingene er dokumentert og styrebehandlet.

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse for KapNord Fond AS.