Om selskapet

Porteføljen

Eierne og styret

Kontakt

Untitled Document

Investorene i KapNord Fond er:

Navn
Eierandel i %*
Helgeland Invest AS 
18,91
DNB Bank ASA 
12,39
SKS Eiendom AS 
12,39
Gjensidige Forsikring ASA
9,00
Global Investments AS
8,35
Sparebanken Nord Norge Invest
6,77
Origo Kapital AS
6,53
Det Norske Veritas
6,16
Nor-Invest AS
5,01
T Kolstad Eiendom AS 
2,97
Pronord AS
2,97
Marinvest AS 
2,83
Nordea Bank ASA
2,52
Rebelijo AS
1,23
Scatec AS
1,23
JPB AS
0,37
Bodø Energi AS 
0,37
Totalt
100,00

*)Eierandel omfatter innbetalt og kommitert kapital

Styret for KapNord Fond er:

Pål Kristian Moe – styrets leder
Gunnar Rydning - nestleder
Tord Ueland Kolstad (T. Kolstad Eiendom)
Trond Larsen (Global Investments)
Reidulf Juliussen
Ståle Indregård (Helgeland Invest)
Stein Jodal (Innovasjon Norge) - observatør

Valgkomitéen i KapNord Fond består av:

Brynjolv Anke (leder)
Kjell Ivar Hansen
Lisbeth Flågeng