Om selskapet

Porteføljen

Eierne og styret

Kontakt

Untitled Document

Porteføljen:

Bedrift: Eierandel: Web adresse:
Aksess Innkjøp AS utvikler, selger og vedlikeholder programvare særlig rettet mot offentlig sektor, blant annet system for håndtering av offentlige innkjøp. Bedriften er lokalisert i Sulitjelma. 75,0%
AkvaFuture AS uproduserer laks i lukkede merder med selskapskontorer i Brønnøysund. 9,9%
Ecomarin Seafarm driver produksjon av rognkjeks fra Bjørn på Dønna. 45,0%
Grytåga Settefisk AS har forretningsadresse i Mosjøen. Selskapet har bygd et settefiskanlegg for laks og ørret i Grytåga ved innseilingen til Vefsnfjorden. Utbyggingen omfatter også et minikraftanlegg.
71,9%
 
LetSea AS er lokalisert på Dønna og leverer tjenester innen forsøk, fiskehelse og miljø på laks og andre marine arter. 50,4%
Nordnorsk Smolt AS har etablert settefiskanlegg på Sørøya i Hasvik kommune i Finnmark. 62,7%